باشگاه مشتریان سپیدان

دلیلی که ایجاد باشگاه مشتریان را ضروری کرد

ارائه خدمات بعد از انجام پروژه یکی از نقص‌های اصلی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، می‌باشد. مکانیزه کردن پشتیبانی، یکی از آرمان‌های سپیدان بود و تسریع خدمات نیز گام بعدی در راستای بهبود مشتری‌مداری ماست.

خدمات باشگاه مشتریان سپیدان

خدمات باشگاه مشتریان سپیدان

برای رفاه بیشتر مشتریان، خدمات زیر را در باشگاه مشتریان ارائه می‌کنیم:

 • نمودار پیشرفت و وضعیت پروژه های شما
 • آموزش اطلاعات ضروری برای کار با سیستم‌های طراحی شده برای شما
 • دانش عمومی فضای اینترنت و فناوری اطلاعات
 • امکان گزارش اشکال و ثبت نیاز جدید
 • ارتباط مستقیم با کارشناسان و پشتیبانی سیستم
 • امکان پرداخت آسان و بر مبنای انتخاب شما
 • بررسی رضایت شما و اصلاح و ارتقای سیستم پاسخ‌گویی به مشتریان

جزییات نحوه ارائه خدمات

دوره رایگان گارانتی پروژه

دوره رایگان گارانتی پروژه قیمت: رایگان

 • رسیدگی به اشکالات ظرف ۵ روز کاری
 • رفع ایرادات بنیادی به صورت آنی
 • بررسی و اقدام برای موارد جدید ۵ روز کاری
 • آموزش اضافی اپراتوری سیستم بعد از ۵ روز کاری
 • پاسخ‌گویی از طریق تیکت پشتیبانی
 •  
گارانتی عادی

گارانتی عادی هر نفر ساعت ۴۰,۰۰۰ تومان

 • رسیدگی به اشکالات ظرف ۷ روز کاری
 • رفع ایرادات بنیادی به صورت آنی
 • بررسی و اقدام برای موارد جدید ۷ روز کاری
 • آموزش اضافی اپراتوری سیستم بعد از ۷ روز کاری
 • پاسخ‌گویی از طریق تیکت پشتیبانی
 •  
گارانتی ویژه

گارانتی ویژه هر نفر ساعت ۷۰,۰۰۰ تومان

 • رسیدگی به اشکالات ظرف ۳ روز کاری
 • رفع ایرادات بنیادی به صورت آنی
 • بررسی و اقدام برای موارد جدید ۳ روز کاری
 • آموزش اضافی اپراتوری سیستم بعد از ۳ روز کاری
 • پاسخ‌گویی از طریق تیکت پشتیبانی
 • پاسخ‌گویی از طریق ایمیل و فضای مجازی
گارانتی فوری

گارانتی فوری هر نفر ساعت ۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • رسیدگی به اشکالات ظرف ۱ روز کاری
 • رفع ایرادات بنیادی به صورت آنی
 • بررسی و اقدام برای موارد جدید به صورت آنی
 • آموزش اضافی اپراتوری سیستم به صورت آنی و تلفنی
 • پاسخ‌گویی از طریق تیکت پشتیبانی
 • پاسخ‌گویی از طریق تلفن و فضای مجازی